Your Geolocation Details

Country
United States
Country Code
US
City
Ashburn
Zip
20149
Region
Virginia
Latitude
39.0481
Longitude
-77.4728
Source
Smart IP geolocation
Ip Address
35.170.64.36
Timestamp
Monday, June 21, 2021 - 16:12

Wist je dat vakantiekampen fiscaal aftrekbaar zijn?

Blijf op de hoogte

Bedankt voor uw inschrijving.

Sportkampen / vakantiekampen kunnen fiscaal ingebracht worden omdat zij vallen onder de noemer “kinderopvang in de sport en jeugdwerk sector”. Fiscale aftrekbaarheid betekent het inbrengen van kosten met het oog op belastingvermindering.

Welk bedrag komt in aanmerking?

  • De belastingvermindering geldt enkel voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Voor jongeren met een beperking geldt de leeftijd jonger dan 18 jaar.

  • Per opvangdag (ongeacht de duur van de opvang) kan er maximaal een bedrag van 11,20 euro aangegeven worden.

  • Er kunnen verschillende opvangkosten per dag zijn en er is geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar.

  • De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven.

Wat zijn de voorwaarden?

Waar moet er rekening mee gehouden worden:

  1. De uitgaven moeten gedaan zijn vóór het kind 12 jaar wordt: valt de twaalfde verjaardag van het kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan.

  2. De kinderen waarvoor men de opvangkost inbrengt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.

  3. Die belastingplichtige moet zelf wel een beroepsinkomen hebben, aangezien het hier gaat om een vermindering van het belastbare inkomen. Pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere vervangingsinkomens vallen ook onder de noemer van beroepsinkomsten.

  4. Het moet gaan om opvang activiteiten die buiten de normale lesuren/schooluren vallen. Dit wil zeggen dat het gaat over activiteiten tijdens schoolvakanties of weekends.

  5. De deelname aan het kamp of opvang activiteit moet wel kunnen gestaafd worden aan de hand van een document.

  6. De organisatie moet erkend zijn door de overheid.

Conclusie

Je mag alle kosten die je effectief in 2017 hebt betaald aan opvang of vakantiekampen voor kinderen tot 12 jaar, bij de belastingaangifte van 2018 aangeven.

Dit wil ook zeggen dat alle kampen die plaatsvinden in 2018 maar die je nog in 2017 boekt en betaalt, nog kunnen meegerekend worden voor de belastingvermindering van 2017.

Bedankt voor uw inschrijving.