Your Geolocation Details

Country
United States
Country Code
US
City
Ashburn
Zip
20149
Region
Virginia
Latitude
39.0481
Longitude
-77.4728
Source
Smart IP geolocation
Ip Address
54.81.150.27
Timestamp
Friday, September 21, 2018 - 04:53

Privacy policy – gebruik van cookies

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die door u worden ingebracht of geregistreerd wanneer u de website van One Tipi bezoekt of gebruik maakt van de diensten aangeboden door One Tipi, kunnen door One Tipi, of door verwerkers die zij daarvoor heeft aangesteld, worden verwerkt. One Tipi bvba, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Schoolstraat 159, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0646.744.134 (hierna “One Tipi”) respecteert als verantwoordelijke voor de verwerking alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.

Door de website van One Tipi te bezoeken en consulteren, erkent en gaat u akkoord met de inhoud van deze privacy policy en geeft u One Tipi toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens in overeenstemming met de hierna vermelde voorwaarden.

VERZAMELDE GEGEVENS

Bij het plaatsen van een reservatie, verzamelt One Tipi gegevens die kunnen persoonlijke informatie inhouden zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie, IP adressen en persoonsgegevens omtrent de persoon die zal deelnemen aan het jeugdkamp.

U kan een gebruikersaccount aanmaken, dat u toelaat uw persoonsgegevens op te slaan, vorige reservaties te bekijken en toekomstige reservaties te beheren.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

One Tipi zal uw persoonsgegevens verwerken om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden telkens u gebruik maakt van het online platform tipigo. Meer specifiek zal tipigo uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Reservaties: tipigo gebruikt uw persoonsgegevens om uw online reservatie te voltooien en alle nodige informatie over te maken aan de organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd;
 • Interne informatiedoeleinden, zoals het bijhouden van gegevens i.v.m. reservaties, gegevens noodzakelijk voor boekhoudkundige doeleinden;
 • Beheer van uw gebruikersaccount;
 • Verwerking van betalingen;
 • Beoordelingen van kampen: tipigo maakt gebruik van uw persoonsgegevens om u een uitnodiging te zenden met het oog op een beoordeling van het kamp.
 • Antwoorden op inlichtingen, vragen en opmerkingen;
 • Uitnodigingen op evenementen en gebeurtenissen;
 • Aanbiedingen en promoties;
 • Aanbod van nieuwe producten en kampen;
 • Analyse van gegevens.

Alle persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, zal One Tipi bijhouden zolang als nodig om de diensten te leveren. De informatie met betrekking tot personen jonger dan 18 jaar, zullen worden verwijderd na doorgifte aan de organisator van het jeugdkamp.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

One Tipi erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt voldoende voorzorgen om deze gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal, wangebruik en ongeautoriseerde toegang.

Zo heeft One Tipi enkele waarborgen ingebouwd:

Indien u een One Tipi-account heeft, is dit beschermd door een paswoord. Bepaalde data (zoals maar niet beperkt tot kredietkaartinformatie en wachtwoord) zijn beschermd door encryptie wanneer het uitgewisseld wordt tussen uw web browser en One Tipi. Beveiligde http toegang tot de website wordt ook aangeboden voor pagina’s bepaalde informatie inhouden zoals het aanmaken van, updaten van en inloggen tot uw account alsook de pagina’s die betalingen faciliteren. Beveiligingsproblemen worden regelmatig gemonitord.

MEEDELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

One Tipi kan uw persoonlijke informatie delen met volgende derde partijen:

 • De organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd: One Tipi dient alle relevante informatie over te maken aan de organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd, waaronder  om uw naam, uw contactinformatie, uw betaalinformatie, gegevens omtrent de persoon die zal deelnemen jeugdkamp. Het is immers met deze organisatie dat u een overeenkomst sluit m.b.t. het jeugdkamp;
 • One Tipi kan een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners, waaraan zij uw persoonsgegevens kan overmaken (bijvoorbeeld een onderneming die de betalingen verwerkt). Deze externe dienstverleners zullen in dat geval met One Tipi schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten waarin garanties worden gegeven voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan hen ter beschikking worden gesteld. Zo zal One Tipi eisen dat de dienstverleners aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op een veilige wijze verwerkt worden en vertrouwelijk blijven. One Tipi zal deze externe dienstverleners enkel toegang verlenen tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten.
 • Autoriteiten: indien de overheid een onderzoek uitvoert kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de overheid indien dit vereist is door de wet. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens vrijgeven indien het absoluut noodzakelijk is voor het voorkomen, ontdekken of vervolgen van criminele zaken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacy policy breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. One Tipi is niet aansprakelijk voor de privacy policy van andere websites, of de manier waarop zij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of verdelen.

RECHTEN EN INFORMATIE

U heeft het recht toegang te vragen tot de persoonsgegevens die tipigo van u verwerkt, en het recht deze te laten verbeteren of aanpassen. Dit doet u door een overzicht van uw persoonsgegevens aan te vragen via een brief, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart aan One Tipi BVBA, Schoolstraat 159, 9100 Sint-Niklaas of hello@tipigo.net.

Indien u beslist dat u niet langer bepaalde berichten met marketingdoeleinden wil ontvangen, kan u opteren om u uit te schrijven door opt-out te selecteren in het e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar hello@tipigo.net

COOKIES

One Tipi kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website door cookie bestanden.

Cookies zijn kleine bestandjes die door een Webserver die u raadpleegt, worden opgemaakt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken het mogelijk om de latere toegang tot de website of de app waaraan de cookies zijn gekoppeld, te versnellen en uw bezoeken van die website of het gebruik van de app vlotter te doen verlopen.

Wanneer u beslist dat u niet tevreden bent met het gebruik van cookies op de website, kan u deze gemakkelijk verwijderen vanuit de cookie folder in uw browser. U kan uw browser ook zo instellen dat deze cookies blokkeert of een waarschuwing geeft voordat een cookie bewaard wordt op uw computer. Gelieve de hulpfunctie van uw browser te raadplegen voor meer informatie hierover.

Indien u uw browser niet heeft ingesteld dat deze cookies blokkeert, zal ons systeem cookies uitsturen naar uw computer wanneer u inlogt op onze website.

IP ADRES

De One Tipi server registreert het IP adres van elke bezoeker van onze website. Dit maakt het mogelijk voor One Tipi om de datum, de tijd en de duur van elk bezoek vast te leggen voor iedere computer dat onze website heeft bezocht. One Tipi kan deze informatie gebruiken om haar website te evalueren en te verbeteren.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

One Tipi houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

In de de algemene voorwaarden vindt u meer informatie over de diensten van Tipigo. Verder staan alle afspraken omtrent vergoeding, annulering, aansprakelijkheid en andere voorwaarden duidelijk omschreven. Tipigo mikt op een duurzame en transparante samenwerking.

CONTACTEER ONS

Indien er vragen zijn betreffende deze privacy policy, aarzel niet om ons te contacteren via de onderstaande gegevens:
Schoolstraat 159,
9100 Sint-Niklaas
hello@tipigo.net
Tel: ​+32 488 93 71 23

Wilt u meer uit uw kamp halen?

Bedankt voor uw inschrijving.